Est rerum omnium magister usus - praktyka jest nauczycielem wszelkich rzeczy.
Page Designed by Tmaxwell